Entrevista a Laurence Sigler

“Aquest projecte és un intercanvi constant de coneixement i tecnologia.”

A què et dediques?

Soc estudiant de doctorat en CIMNE (Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria) i UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) des de juliol de l’any passat en Enginyeria civil. Principalment, treballo desenvolupant funcionalitats per al projecte PIKSEL. Concretament, m’encarrego de la gestió de continguts i el “storefront” o aparador del Marketplace, intercanvi i accés al contingut de PIKSEL.

En què consisteix el projecte PIKSEL?

El projecte PIKSEL desenvolupa com un sistema de tecnologia GIS per abordar l’emergència climàtica que afecta el territori de Catalunya i dotar al govern català d’una eina per a gestionar el territori.
Aquesta eina està basada en models computacionals capaços de realitzar la predicció de canvis en el territori i permet reaccionar millor davant determinades problemàtiques.

Aquestes problemàtiques, que són: inundacions, terratrèmols, evolució del litoral, ocupació territorial, biodiversitat i qualitat de l’aire, afecten també altres territoris. Es podrien aplicar els models computacionals de PIKSEL fora de Catalunya?

També es pensava en una plataforma que es podria eixamplar en l’àmbit internacional. En aquest sentit, és un producte pioner, atès que es tracta d’una eina basada en modelització i simulació, i no simplement observació de l’estat actual.

¿Quina és la finalitat del Marketplace al projecte PIKSEL?

A PIKSEL desenvolupem 7 funcionalitats, també anomenats reptes, i ja tenim a més de 70 persones treballant en això des de fa un any. Mantenir aquest ritme no és sostenible perquè els membres dels equips no són empleats de PIKSEL a temps complet, sinó que tenen altres projectes. Cal obrir el desenvolupament de funcionalitats al públic. No al públic del carrer, sinó a investigadors i científics dotats en GIS que vulguin fer els seus propis models, observacions i simulacions.

Això es farà a través del Marketplace, que serà la interfície perquè algú de fora del projecte, Això es farà a través del Marketplace, que serà la interfície perquè algú de fora del projecte, pugui dir: “jo tinc una simulació que he fet de quants dies de boira hi ha a Vic”, per exemple.
La resposta seria cada dia, però posem que ho vull incloure a PIKSEL. Com ho fan ara? Ara no hi ha manera.
Haurien de cridar al meu company Claudio Zinggerlin, que desenvolupa la plataforma GIS i treballar amb ell, perquè no hi ha una infraestructura perquè aquests desenvolupadors externs puguin entrar i gestionar la seva contribució a PIKSEL. 

Quin benefici aporta a altres científics i científiques pujar el seu model a aquesta plataforma GIS?

Prenem com a exemple la plataforma d’IDEALISTA: tens una casa i vols vendre-la. Pots posar-li un cartell i intentar vendre-la. Esperar a tenir sort que algú que passi per allí s’interessi i cridi; o bé pots pujar la casa a IDEALISTA perquè tothom que entra en la plataforma per a buscar casa trobi la teva.

PIKSEL encara no és conegut per les empreses, però serà una plataforma que les empreses coneixeran i tindrà una funció semblant per al mercat de models computacionals al de la plataforma IDEALISTA amb la venda d’immobles.

L’altra alternativa és que algú busqui a Google: “Vic i Boira”, en aquesta cerca aparegui el model del Marketplace i entrin visites d’aquesta manera.
També es poden aprofitar els coneixements que tenim aquí de GIS per a col·laborar i aportar experiència en temes concrets dels seus projectes.

Quin tipus d’entitats volen obtenir aquests models?

Hi ha una gamma àmplia de persones que es poden interessar. D’una banda, tens al promotor general, que és el govern. Però també pot ser qualsevol científic que ha de treballar amb aquesta modelització o dades.

En el repte 1 del projecte, en el qual s’estudia l’ocupació territorial. Com podria utilitzar-ho un govern i per a què?

Per exemple, podria ser molt útil en criminologia: fem una anàlisi a Granollers de salut i ingressos laborals i el creuem amb dades d’incidències de crim de la base de dades de la policia per a fer estudis de criminologia. Aquesta funcionalitat està planificada per a més endavant.
És una de les finalitats de la plataforma de PIKSEL poder intercanviar dades entre els diferents reptes per a realitzar estudis de salut, criminologia, demografia, etc.

Jo mateix vaig fer un estudi de proporció d’ancians i proporció de salut per barris, on hi havia deficiència d’atenció mèdica, entre altres. Dona molt joc, però encara queda temps per a poder fer-ho tot això. Comencem el projecte des de zero i primer hem d’incorporar totes les dades, encara estem posant servidors.

Com es relaciona el Marketplace del projecte PIKSEL amb la transferència de tecnologia?

Un govern o una empresa que volgués utilitzar un dels reptes, per exemple el repte 1 d’Ocupació territorial, necessitaria el programa, però també tots els permisos i l’acord amb els responsables del projecte PIKSEL i del repte 1. Entrem en temes de propietat intel·lectual, etc., i, per tant, de transferència de tecnologia.

Si a un govern, per exemple, li agrada el repte 1 perquè el veu en el Marketplace de PIKSEL i vol adquirir aquesta tecnologia en el seu territori, hi hauria dues possibilitats. O bé alimentar les dades necessàries sobre el territori a la plataforma de PIKSEL, o bé desenvolupar una plataforma semblant pel seu compte. Ara hem buscat una empresa per a fer de conillet d’índies i veure com funciona el procés, si és complicat o no.

Podran extrapolar-se fàcilment els models computacionals d’un territori a un altre?

Un aspecte a tenir en compte en l’extrapolació dels models per a aplicar-los en altres territoris és que aquests models depenen molt de les fonts de dades. Cada poble, només a Catalunya, té un format diferent per a la seva base de dades i els models s’han fet sobre aquests formats. Si per exemple es vol extrapolar el repte 1 al territori alemany, llavors hauran de treballar-se aquestes adaptacions perquè caldria fer moltíssims canvis.

En altres reptes, en canvi, com el repte 2 de l’Evolució del litoral, hi ha menys variabilitat en el format de les fonts de dades, així que pot extrapolar-se el model més fàcilment.
Si per exemple el govern d’Itàlia volgués aplicar aquest model en les seves costes, hauria de fer-se una transferència de tecnologia i haurien de negociar-se les patents i els drets dels autors del repte i el projecte de PIKSEL. També hauria de fer-se un manual d’ús i una transferència de coneixement.

I aquesta transferència podria fer-se mitjançant el Marketplace de PIKSEL?

Des del Marketplace no podrien adaptar el model al seu país, però podrien familiaritzar-se amb el tema, contactar amb els desenvolupadors del repte i començar una conversa per a la transferència de tecnologia.
Un procés que caldria preparar i documentar molt perquè implica tant transferència de tecnologia com transferència de coneixement. No obstant això, encara no hem començat aquest punt del projecte, perquè de moment treballem amb el prototip.

Per què és important invertir en la transferència de tecnologia d’un projecte?

Aquest projecte és un intercanvi constant de coneixement i tecnologia. Els models computacionals que s’estan desenvolupant aquí poden contribuir a estudis que poden estar molt allunyats de la problemàtica que tracta PIKSEL i que, no obstant això, poden interconnectar-se en futures col·laboracions.
Per exemple, si algun institut d’algun punt d’Itàlia, seguint l’exemple anterior, està estudiant la biodiversitat de la costa, pot servir-se del model computacional del repte 2 de l’evolució del litoral.

Laurence Siggler
Estudiant de doctorat a CIMNE
CIMNE
Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *