Estudiar Física a Catalunya

La Física és una de les grans branques de la ciència. Alguns et diran que és la ciència fonamental, la més antiga o, fins i tot, l’única i veritable ciència. Independentment d’aquests debats estèrils, és indubtable que la Física és una de les ciències més importants i genera molt d’interès entre els estudiants. Però com ho tenim a Catalunya si volem estudiar Física? On podem fer-ho i què necessitem?

Física a les universitats catalanes

Malauradament, només dues de les dotze universitats catalanes compten amb el Grau de Física entre la seva oferta: la Universita de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A més a més, se situen a Barcelona i al Campus de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès respectivament, per la qual cosa si ets d’alguna ciutat o poble lluny d’aquests dos llocs, probablement hauràs de buscar allotjament durant la carrera. Les dues són universitats públiques, encara que tot i això els preus per curs eren de prop de 2500€ abans de la pandèmia.

A part del Grau de Física, existeixen dos dobles graus: Física/Matemàtiques i Física/Química. El primer es pot cursar també a la UB i la UAB, mentres que el segon només a la UAB. Un doble grau consisteix en fer dues carreres condensades en 5 anys. Això és possible fent més crèdits (assignatures) cada any i convalidant-ne d’equivalents als dos graus. Aquests dobles graus tenen uns itineraris marcats i un cop superats, la persona obté els dos títols, en aquests casos Física i Matemàtiques o Física i Química. Per últim, existeixen dues opcions que no són ben bé Física tractada com a ciència, sinó des d’el punt de vista de l’enginyeria. Es tracta del Grau en Enginyeria Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Grau en Enginyeria Matemàtica i Física de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que tot just té la seva primera promoció aquest curs 2021-2022.

Diferències entre Graus

Presentats els graus, quines diferències presenten? Doncs bé, en termes generals, la diferència entre els Graus de Física de la UB i la UAB radica en l’organització de les assignatures. La UB s’organitza en dos itineraris diferents a partir del tercer curs, triant entre les menciones de Física Fonamental i Física Aplicada segons els temes de la física que tracten les diferents assignatures de cada menció. També inclou el Minor en Matemàtiques, consistent en fer com a optatives assigntures que pertanyen al Grau de Matemàtiques. En canvi, a la UAB la diferenciació en mencions arriba al quart curs.

Pel que fa a les enginyeries, la gran diferència amb els Graus de Física rau en l’objectiu pel qual s’estudia i no tant en els continguts. Mentres que els graus estudien la Física des d’un punt de vista més acadèmic i destinat a investigació, els Graus en Enginyeria se centren en l’apartat pràctic i les aplicacions de la Física.

Els dobles graus, per la seva banda, tenen la característica d’incloure assignatures de l’altre grau, arribant a cursar més assignatures per curs, fer un cinquè curs i relitzar dos Treballs de Final de Grau.

Per a més informació i detall de les assignatures que es cursen en cada grau,a continuació teniu els enllaços als plans d’estudis de cadascun d’ells:

La gran barrera: la nota d’entrada

Arribem a la gran dificultat actual per a estudiar Física a Catalunya: la nota d’accés. Per entrar a qualsevol dels graus de Física es necessita una nota a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) molt alta. Pel curs 2021-2022, les notes de tall més baixes d’aquests graus van ser un 12,150 a Física UB en primera assignació i un 11,984. Totes les notes de tall han sigut molt a prop o superiors a 12, exceptuant el Enginyeria Matemàtica i Física URV, que per ser primer any que es fa ha acabat amb un 8,510 en segona assignació. Això no és una novetat, ja que la tendència dels últims anys ha estat sempre creixent. Tot i així es tracta d’una pujada meteòrica, ja que l’any 2014 no arribava al 10.

Font: https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/notes-tall/

Aquesta pujada es deu en part a l’augment de la popularitat de la Física en tota mena de mitjans, tot i que el fet que alguns dels graus comptin amb molt poques places tampoc ajuda. Les places de cada grau són les següents:

  • Física UB: 180
  • Física UAB: 70
  • Enginyeria Física UPC: 40
  • Enginyeria Matemàtica i Física URV: 20
  • Física/Matemàtiques UB: 20
  • Física/Matemàtiques UAB: 20
  • Física/Química UAB: 20

Així doncs, qui vulgui estudiar Física avui en dia haurà d’esforçar-se de valent durant el Batxillerat per a poder entrar a la universitat. Tot i existir l’opció d’entrar a través de vies secundàries, les possibilitats solen ser molt remotes ja que acostumen a omplir-se totes les places.

Tanmateix, observant la creixent popularitat i demanda i prenent d’exemple el jove Grau en Enginyeria Matemètica i Física de la URV, esperem que es treballi des de les universitats per a augmentar les places o crear nous graus per a poder estudiar Física a casa nostra.

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *