Nature

L’agricultura del futur: el cas del meló

Podran els sistemes agrícoles actuals alimentar una població mundial que es preveu que arribi a 10.000 milions de persones l’any 2050 en plena crisi climàtica? Un estudi internacional publicat a Nature i liderat per científics catalans desvetlla el procés de domesticació del meló i les claus de la millora genètica d’aquest fruit per adaptar-lo als reptes que planteja el futur de l’agricultura.

Continue Reading