lesions cartileg

Bastides 3D

Els pobres resultats en el tractament de les lesions puntuals de cartílag articular, especialment en la gent jove, fa que tant les empreses com els investigadors segueixin fent esforços per tal de trobar solucions més o menys definitives i que fonamentalment treguin el dolor a les persones que les pateixen. L’empresa Anika Therapeutics, Inc. Ha posat en marxa un estudi clínic multicèntric per provar aquesta nova bastida biodegradable 3D com una alternativa al tractament de les lesions condrals. S’implanten durant una artroscòpia de genoll estàndard o mini-artrotromia segons les preferències del cirurgià i les troballes intraoperatòries. Les bastides biodegradables Hyalofast® amb …

Continue Reading