L’Univers es comença a il·luminar a partir de la detecció d’ones gravitacionals

L’Univers es comença a il·luminar a partir de la detecció d’ones gravitacionals

Els detectors Virgo i LIGO comencen a detectar amb certa freqüència ones gravitacionals provinents de fenòmens llunyans generant un mapa cartogràfic de l’Univers més remot.

OnesGravitacionals

L’any 1916 Albert Einstein va predir l’existència d’ones gravitacionals. L’any anterior havia establert la teoria de la relativitat general on descrivia que els cossos celestes amb una massa més gran atreien masses més petites degut a la deformació que generaven en el camp espai-temps. Aquest cop, Einstein visualitzava que una massa suficientment important en acceleració no només deformaria l’espai temps, sinó que hi generaria ones que es propagarien per l’Univers a la velocitat de la llum. La primeria evidència empírica de l’existència d’aquestes ones, anomenades gravitacionals, es va obtenir 100 anys més tard, el 2016, per l’Observatori d’ones Gravitacionals per Interferometria de Làser (LIGO, per les sigles angleses) situat als Estats Units.

Tercer període d’observació (O3)

L`1 d’Abril d’enguany, el detector europeu anomenat Virgo, amb base a Itàlia a l’Observatori Gravitacional Europeu (EGO, per les sigles angleses), juntament amb els detectors americans LIGO van iniciar un tercer període d’observació i emmagatzematge de dades que durarà un any amb el nom de O3. Els interferòmetres de detecció del període actual son molt més sensibles i fiables que en anteriors fases. Entre les modificacions que s’hi han fet cal destacar la composició de silici dels suports de les noves lents i la major potència dels làsers. Això permet incrementar la sensibilitat de detecció de interferències en el raig làser produïdes per les ones gravitacionals en la regió de freqüències baixes, mitges, i altes, respectivament.

El conjunt de detectors europeu i americà actuen com a un observatori global capaç de triangular la localització precisa de l’origen de les ones gravitacionals detectades. “Aquesta progressió s’ha aconseguit mitjançant la col·laboració de diferents grups de recerca, des de instrumentalistes a analistes de dades” reconeixia l’investigador Nicolas Arnaud,  coordinador de caracterització del detector Virgo. Així mateix, Virgo i LIGO informen sobre noves observacions a través del sistema de Alertes Públiques Obertes, on la comunitat científica es coordina en pocs minuts per tal de maximitzar l’observació i recollir altres tipus de senyals com les electromagnètiques o de neutrins. Això s’anomena astronomia de multi-missatgers (fenòmens astronòmics observables per diferents canals, com ones gravitacionals, electromagnètiques, i de neutrins).

Només després de 4 mesos d’iniciar el període O3, a finals de Juliol, Virgo i LIGO havien enviat 25 alertes de possibles deteccions; d’on tres van acabar sent descartades, però 22 observacions d’ones gravitacionals van romandre vàlides. “L’Univers ens te en estat d’alerta constant” diu Patrick Brady, portaveu de la col·laboració LIGO i professor de física de la Universitat de Wisconsin-Milwaukee. L’origen d’aquestes observacions van des de la fusió de forats negres, passant per sistemes binaris d’estrelles de neutrons orbitant una al voltant de l’altre, fins a explosions supernoves al acabar col·lapsant aquests sistemes binaris. Cada un d’aquests esdeveniments provoca un tipus diferent d’interferència als làsers.

Col·laboració europea, americana i asiàtica

La col·laboració Virgo esta composta per uns 350 científics, enginyers i tècnics de més de 70 institucions europees. Un total de 5 grups de l’Estat espanyol estan contribuint en aquest projecte, provinents de Galicia, les Illes Balears, València i Catalunya. Aviat s’espera que s’incorpori a les observacions el detector japonès KAGRA (per les sigles angleses). Representants del observatoris dels tres continents ja han firmat un memoràndum per tal de unir esforços, compartir dades i generar resultats. Poc a poc, l’Univers se’ns revela.

L’Univers es comença a il·luminar a partir de la detecció d’ones gravitacionals
L’Univers es comença a il·luminar a partir de la detecció d’ones gravitacionals
Els detectors Virgo i LIGO comencen a detectar amb certa freqüència ones gravitacionals provinents de fenòmens llunyans generant un mapa cartogràfic de l’Univers més remot.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*