Entrevista a Santi Sala, de Nanomol Technologies

Entrevista a Santi Sala, de Nanomol Technologies

“La spin-off Nanomol Technologies omple el buit entre la recerca bàsica i el mercat, portant la tecnologia de nanoformulacions de principis actius a les empreses”. 

Nanomol Technologies és una spin-off sorgida d’un grup de recerca de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) al 2010, que ofereix serveis de R+D i tecnologies avançades per generar noves nanomedecines i solucions d’administració de medicaments. En concret, sintetitzen i caracteritzen molècules actives en forma de sòlids micro- i nano-particulats, partícules micro- o nano-estructurades compostes per un principi actiu i polímers.

Santi Sala

Entrevistem avui a Santi Sala Vergés, un dels fundadors de Nanomol Technologies, i actual gerent. Des del 2007 és Investigador Associat al Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa en Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BBN). Va obtenir el doctorat en Química per la UAB al 2005, amb una tesi sobre disseny de partícules mitjançant la tecnologia de fluids supercrítics, que va realitzar a l’ICMAB. És autor de 14 articles, i 6 patents, 3 d’elles sota explotació.

Anna May: Qui vau ser els fundadors de Nanomol Technologies?

Santi Sala: Inicialment vam ser 3 membres del grup de recerca, entre ells jo mateix, que vaig fer la tesi dins del grup de recerca sobre la tecnologia de gasos supercrítics per fer partícules del camp farmacèutic. També s’hi va afegir un altre soci amb experiència en gestió d’empreses, per aportar-nos el coneixement de gestió empresarial que ens mancava.

AM: Quins altres actors van intervenir en el procés de creació de la spin-off?

SS: L’oficina de transferència de tecnologia del CSIC i el Parc de Recerca de la UAB no estaven tan desenvolupats com ara, així que ens vam haver d’espavilar una mica pel nostre compte, amb l’ajuda d’advocats, que ens van ajudar a definir el marc legal i a la constitució de l’empresa. Vam comptar, això sí, amb el suport a nivell formatiu i legal d’ACCIÓ, dins de la Generalitat de Catalunya. Com a grup de recerca ja havíem entrat dins de la xarxa TECNIO.

AM: En quin moment veieu que el que esteu fent al laboratori pot tenir un interès comercial/un mercat?

SS: L’interès comercial ja era intrínsec a la línia de recerca que va desenvolupar aquesta tecnologia i que va acabar derivant en la spin-off, ja que es va crear en col·laboració amb una empresa, Carburos Metálicos. Un cop la tecnologia desenvolupada per la línia de recerca ja va ser prou madura, i hi havia vàries patents sol·licitades, vam començar a interaccionar amb empreses del sector farmacèutic i químic per donar-hi sortida, i això ens va portar a crear la spin-off.

AM: Com va sorgir la idea de crear una spin-off i no, per exemple, de col·laborar amb una empresa ja existent?

SS: Es va creure més convenient crear una spin-off, que omplís el buit entre la recerca bàsica i el mercat. Era molt difícil que a nivell de grup de recerca de laboratori es pogués arribar al nivell de desenvolupament requerit pel sector receptor d’aquesta tecnologia, amb un alt nivell d’exigència de qualitat i de normatives reguladores. La spin-off va ser l’eina imprescindible entre el grup de recerca i les empreses receptores de la tecnologia, ja que va permetre escalar la tecnologia a un nivell de desenvolupament més elevat i més fàcil d’implementar per les empreses receptores, i alhora va permetre que les empreses veiessin el risc associat a la tecnologia més reduït.

AM: Què ofereix Nanomol Technologies que no ofereixin altres empreses semblants del sector?

SS:. La tecnologia pròpia, desenvolupada pel grup de recerca. La nostra tecnologia no és millor que les altres, però ofereix unes prestacions concretes amb un nínxol de mercat concret, i és aquí on aporta avantatges en relació amb les altres.

AM: Amb quina infraestructura compteu?

SS: Des d’un inici amb els laboratoris d’aquí a l’ICMAB, on encara seguim, sota subcontractació, i també tenim una ubicació a l’Institut de Bioquímica i Biotecnologia de la UAB (IBB), que consta d’un laboratori i un despatx. També utilitzem els serveis que ofereix el Campus de la UAB.

AM: La cerca d’inversors va ser difícil?

SS: El nostre model de negoci no estava plantejat per buscar inversors. Com que ja estàvem en contacte amb el mercat, i ja teníem projectes de col·laboració, volíem continuar amb el mateix model, és a dir, col·laborant amb diferents empreses i comptant amb l’entrada de recursos directament de les nostres empreses clients, que són els usuaris finals de la nostra tecnologia.

AM: Teníeu ja les patents abans de fundar la spin-off?

SS: Sí, teníem patents prèvies a la creació de la spin-off, que tenien a veure amb la tecnologia desenvolupada; i creades en col·laboració amb Carburos Metálicos. Després s’han anat generant noves patents en el context del grup de recerca, que o bé s’han transferit a altres empreses (les referents a la comercialització de productes) o bé a Nanomol Technologies (les referents a processos).

AM: Durant aquests 6 anys de vida, ha canviat molt la spin-off?

SS: Inicialment l’activitat de l’empresa era molt residual; estàvem a l’expectativa de la resposta del mercat en projectes concrets. A partir de 2013, vam començar varis projecte amb clients i projectes europeus, que van suposar l’adquisició d’equips de laboratori, i de més personal tècnic. Ara som 5 persones en plantilla, i amb perspectives de créixer.

AM: Quants clients teniu?

SS: A la unitat de tecnologia, de nanoformulació de principis actius, treballem amb 3 empreses, i hi ha projectes actius dins del grup de recerca, que pot ser que es converteixin també en nous clients de la spin-off. I a la unitat de serveis de consultoria, de caracterització fisicoquímica de les partícules, tenim uns 20 clients anuals, amb una contractació recurrent dels nostres serveis.

AM Quin és el teu paper dins de l’empresa?

SS: En sóc el gerent, i faig tasques de direcció, de gestió, porto també la part econòmica, la part del dia a dia amb les persones, faig aportacions tècniques als projectes, i també faig tasques de comercial, cada vegada més important, per buscar clients nous.

AM:Com us feu conèixer?

SS: De diferents maneres i canals. En primer lloc, a través de la comunicació per la web, i estant presents a certs mitjans. També anant a fires i congressos, i en llocs on puguin trobar-se els nostres clients potencials. I, evidentment, també és clau tenir una bona xarxa de contactes.

Si en voleu saber més:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*