Bastides 3D

Bastides 3D

Els pobres resultats en el tractament de les lesions puntuals de cartílag articular, especialment en la gent jove, fa que tant les empreses com els investigadors segueixin fent esforços per tal de trobar solucions més o menys definitives i que fonamentalment treguin el dolor a les persones que les pateixen.

L’empresa Anika Therapeutics, Inc. Ha posat en marxa un estudi clínic multicèntric per provar aquesta nova bastida biodegradable 3D com una alternativa al tractament de les lesions condrals.

S’implanten durant una artroscòpia de genoll estàndard o mini-artrotromia segons les preferències del cirurgià i les troballes intraoperatòries.

Les bastides biodegradables Hyalofast® amb BMAC 3D, són una alternativa al tractament de les lesions condrals.

S’implanten durant una artroscòpia de genoll estàndard o mini-artrotromia segons les preferències del cirurgià i les troballes intraoperatòries.

http://youtu.be/lvsAVIcTd2E

La zona a tractar ha d’arribar fins al marge de cartílag estable. La bastida es retallarà per adaptar-se a la mida de la lesió. Si és necessari, es pot superposar més d’una bastida Hyalofast® per cobrir la lesió.

Es carregaran 2 ml de BMAC  i després s’implantaran per cobrir el defecte.

La bastida amb BMAC s’adhereix fàcilment al lloc d’aplicació, però, si és necessari, es pot assegurar als marges de defecte amb de fibrina aprovada per la FDA.

anar a la pagina

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*