carlaconejo

Recurs educatiu: Models atòmics i radioactivitat

Recurs educatiu que s’emmarca en el currículum acadèmic corresponent al Bloc 2 sobre “La matèria” de l’assignatura de Física i Química de 3r de l’ESO. Concretament, el contingut d’aquest recurs correspon als Punts 6 i 7: l’estructura i els models atòmics, els isòtops i la radioactivitat.

Continue Reading

L’agricultura del futur: el cas del meló

Podran els sistemes agrícoles actuals alimentar una població mundial que es preveu que arribi a 10.000 milions de persones l’any 2050 en plena crisi climàtica? Un estudi internacional publicat a Nature i liderat per científics catalans desvetlla el procés de domesticació del meló i les claus de la millora genètica d’aquest fruit per adaptar-lo als reptes que planteja el futur de l’agricultura.

Continue Reading