ENDINSAR-SE EN EL MÓN DELS SOMNIS

ENDINSAR-SE EN EL MÓN DELS SOMNIS

El projecte europeu Luminous aconsegueix mesurar la consciència humana amb una precisió del 95% i ajuda a millorar els tractaments amb teràpies de neuroestimulació als pacients en estat d’inconsciència.

Mai t’has preguntat perquè hi ha dies que recordes els somnis i altres no? Perquè vivim diferents cicles del son? Les persones en estat de coma escolten? La consciència humana és un camp de la ciència molt desconegut encara i el projecte europeu H2020 Luminous pretén respondre algunes qüestions relacionades.

Al 2013, l’empresa barcelonina Starlab, juntament amb altres equips d’investigació d’universitats europees i americanes, inicien aquest projecte amb l’objectiu d’identificar els diferents estats de consciència i així millorar i adequar nous tractaments en persones amb malalties neurològiques. Starlab és una empresa privada d’investigació i desenvolupament i treballen en el sector de l’espai i la neurotecnologia. Dins de la línia de negoci de la neurociència, proporcionen serveis d’anàlisi de dades neurocientífiques d’última generació en tres àrees principals: experiència humana, rendiment humà i descobriment de biomarcadors. Han creat plataformes sense fils de diagnòstic i tractament per reinventar la manera com observem i tractem el cervell humà.

Però en primer lloc, com es pot detectar l’activitat cerebral? Cada funció mental, conscient i inconscient, és el resultat de la comunicació elèctrica entre neurones. L’ electroencefalografia és un mètode no invasiu que mesura la variació de potencial elèctric causat per aquesta activitat neuronal. Fins llavors, totes les electroencefalografies es realitzaven amb aparells robusts i d’ús poc pràctic.

Starlab ha desenvolupat una nova tecnologia més senzilla basada en enviar estímuls magnètics i elèctrics al cervell a través d’un casc d’elèctrodes. Amb aquesta estimulació, reben senyals per analitzar l’activitat neuronal de la persona d’unes zones específiques del cervell. En aquest projecte, aquestes senyals són processades i analitzades, seguint un model de consciència; model estudiat per un matemàtic anomenat Andréi Kolmogorov que va treballar en algoritmes complexos, entre d’altres. Aquest model és un sistema informàtic que representa el funcionament del cervell i permet identificar els diferents estats de consciència d’una persona.

En un primer assaig dirigit per l’Universitat de Milà, van mesurar la consciència amb una precisió del 95% a 150 persones amb diferents estats neurològics. “Aconseguir mesurar la consciència huamana amb aquest nivell de exactitud és tot un repte”, segons el coordinador del projecte, Aureli Soria-Frisch: «Hi ha diferents nivells de consciència i poder mesurar-lo correctament és molt important per definir el tractament adequat per a cada pacient”.

El següent pas a partir d’aquests resultats era realitzar tractaments amb aquesta nova tecnologia basada en estímuls a pacients amb trastorns neurològics més greus, per veure l’impacte en la seva activitat neuronal. En aquest segon estudi liderat per l’Universitat de Liege, a Bèlgica, hi van participar 46 persones, 6 de les quals van mostrar millores, recuperant un o dos signes de consciència després de l’estimulació, com per exemple reconèixer un objecte o seguir un objecte amb moviments oculars.

“Per tal de veure l’efecte d’aquest nou mètode i la millora de l’activitat neuronal dels pacients, s’haurien de realitzar tractaments a llarg termini”.

En tots els projectes de Starlab es treballa amb un grup d’experts per supervisar i avaluar de manera ètica totes les investigacions per tal de garantir la seguretat i la privacitat dels participants. A més, durant el projecte LUMINOUS, s’ha definit un consell extern independent per valorar que la documentació associada als procediments experimentals s’ajusta a les normes ètiques i reglamentàries internacionals.

Encara que el projecte Luminous no ha donat resposta a la pregunta fonamental de què creiem que és la consciència, o tecnologies definitives per mesurar-la i controlar-la, ha realitzat contribucions importants al camp de la neurociència, teòrics, clínics i tecnològics. Aquest projecte proporcionarà un punt de suport més ferm per a futures investigacions i sobretot, donarà una mica de llum i esperança als pacients amb malalties neurològiques.  A més a més, estan treballant en altres aplicacions com mesurar la consciència fetal dins de l’úter de la seva mare a partir d’estímuls acústics per investigar i aprofundir en el coneixement sobre la consciència humana des del inici de la vida d’una persona. 

Referències: https://www.starlab.es/luminous

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*