16 diciembre, 2019

L’Univers es comença a il·luminar a partir de la detecció d’ones gravitacionals

Els detectors Virgo i LIGO comencen a detectar amb certa freqüència ones gravitacionals provinents de fenòmens llunyans generant un mapa cartogràfic de l’Univers més remot. L’any 1916 Albert Einstein va predir l’existència d’ones gravitacionals. L’any anterior havia establert la teoria de la relativitat general on descrivia que els cossos celestes amb una massa més gran atreien masses més petites degut a la deformació que generaven en el camp espai-temps. Aquest cop, Einstein visualitzava que una massa suficientment important en acceleració no només deformaria l’espai temps, sinó que hi generaria ones que es propagarien per l’Univers a la velocitat de la …

Continue Reading