Investigadors aconsegueixen mesurar la consciència en pacients en coma

Investigadors aconsegueixen mesurar la consciència en pacients en coma

Un equip d’investigadors aconsegueix mesurar la consciència humana en pacients en coma

Per primera vegada, investigadors de set universitats i coordinades per l’empresa barcelonina Starlab han aconseguit mesurar la consciència humana, amb una precisió del 95%, en pacients en diferents estats de consciència.

Una investigació pionera del camp de la neurociència permet distingir entre pacients en coma que estan conscients i inconscients mitjançant tecnologies avançades no invasives basades en l’electromagnetisme que permeten l’anàlisi i la quantificació de l’activitat del cervell i la detecció i l’alteració de la consciència.

Investigadors del grup de recerca Integrated Thakamo Cortical de la Universitat de Milà han aconseguit, per primera vegada, mesurar la consciència en 150 pacients que presentaven diferents estadis de consciència (la vigília, el somni, l’anestèsia, els trastorns de consciència, etc.). La rellevància de l’estudi és l’elevada precisió, del 95%, en la lectura de les mesures. En aquest primer estudi, les mesures de les mètriques s’aconsegueixen mitjançant l’enregistrament de l’activitat elèctrica del cervell utilitzant tècniques electromagnètiques sense traumatismes i seguint models de neurociència computacionals i bioinformàtiques.

24504300443_01e6771491_q

El projecte LUMINOUS

L’estudi s’emmarca dins el projecte europeu LUMINOUS, desenvolupat per 7 universitats i coordinat per l’empresa Starlab. El projecte està finançat pel programa H2020 i dotat amb 80 mil milions d’euros, la major aposta europea en matèria de recerca i innovació. El projecte té per objectiu respondre les preguntes següents: Què és la consciència? Es pot mesurar? Es pot modificar a través d’estimulació electromagnètica?

Poder definir correctament l’estat de consciència d’un pacient és molt important per poder tractar cada malalt de manera adequada.

Segons el coordinador del projecte LUMINOUS i director de Neurosciència de Starlab, Aureli Soria-Frisch, poder conèixer l’estat i el nivell de consciència d’un pacient en coma és un gran repte per la neurofisiologia. Soria-Frisch diu:

“Hi ha diferents nivells de consciència i poder mesurar-lo correctament és molt important per definir el tractament adequat per a cada pacient.”

Aquests resultats demostren que la validació del nostre sistema. El proper repte serà poder caracteritzar els diferents estats de consciència.”

Starlab, l’empresa catalana líder en neurociència aplicada

Starlab, l’empresa que coordina el projecte, orienta la seva activitat empresarial en transformar la ciència en tecnologies amb un gran impacte en la societat actual. Una de les principals àrees de recerca de l’empresa és la neurociència aplicada i aspira a ser un líder mundial en l’avenç del coneixement de la comprensió de la consciència humana.

Posteriorment, un segon estudi liderat pel grup de recerca Coma Science de la Universitta de Liege, aconsegueix també millorar la consciència de pacients (6 de 46) amb un estat de mínima consciència utilitzant en aquest cas teràpies de neuroestimulació elèctrica no invasiva. Els pacients, 5 homes i 1 dona d’edats compreses entre els 26 i 60 anys van recuperar un o dues respostes, com per exemple, reconèixer un objecte, seguir un objecte en moviments oculars, donar respostes a una ordre sistemàtica, entre d’altres.

La neuroestimulació no invasiva és la modulació intencionada de l’activitat del sistema nerviós que consisteix en l’estimulació de l’activitat cerebral amb l’aplicació de corrents elèctrics de baixa intensitat.

En un futur, els resultats obtinguts d’estudis combinant les disciplines d’electroestimulació cerebral i intel·ligència artificial permetran mesurar amb més precisió l’estat de consciència de pacients en estat vegetatiu persistent. El projecte també explorarà les implicacions ètiques d’aquestes tecnologies i, si els resultats són exitosos, tindrà un profund impacte social i clínic i proporcionarà coneixements clau en la recerca de la neurociència i la cognició fonamental que permetran desenvolupar noves tècniques per diagnosticar i tractar malalties relacionades amb la consciència.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*