Professor Anicet R. Blanch «Com a investigador i acadèmic, no tens ni els coneixements ni les eines per poder començar una empresa»

Professor Anicet R. Blanch «Com a investigador i acadèmic, no tens ni els coneixements ni les eines per poder començar una empresa»

La transferència tecnològica: del laboratori a l’empresa

Aquest any farà 30 anys que van néixer les “Oficinas de transferencia de resultados de investigación” (OTRI). Actualment hi ha 221 oficines a tot l’Estat Espanyol, 31 d’elles a Catalunya. L’objectiu d’aquestes oficines és fomentar i facilitar la cooperació  entre les empreses i el sector de la recerca.

Parlarem amb dues persones que viuen des de diferents punts de vista la transferència de tecnologia científica, el Dr. Tiago Oliveira Botelho i el Professor Anicet R. Blanch.

El Dr. Tiago Oliveira Botelho treballa a l’oficina d’Innovació i Transferència de Tecnologia de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB). En aquest departament és on s’estudien tots el projectes de recerca i s’avalua una possible transferència dels resultats a l’àmbit de la indústria.

Com ens explica el Dr. Oliveira, també s’encarreguen de la gestió de les patents i en el seu cas, del contacte amb empreses privades, des d’on poden sorgir projectes amb vinculació pública-privada.

Per fomentar la transferència de la tecnologia desenvolupada a l’institut, l’oficina coneix en detall totes les línies d’investigació dels diferents grups de recerca i estudien una gran part dels articles que són publicats. En el moment en el que es troba un producte o una tecnologia amb un potencial de mercat, l’oficina comença a treballar. “Se evalúa la tecnología mediante un plan de mercado, se busca financiación pública o posibles inversores, se crea el plan de negocio e incluso se busca un CEO para la compañía si es necesario. Realmente, la constitución de una spin-off implica meses de trabajo” indica el Dr. Oliveira, “además, la vinculación del IRB en la constitución de una spin-off es doble ya que además de ser el origen de este nuevo producto, contribuye con una inversión de capital inicial.”

Tenint en compte tots aquests punts, no és difícil arribar a la conclusió que la constitució d’una spin-off des de la recerca és un procés llarg i complicat i el Dr. Oliveira posa especial èmfasi en que “sobretodo, requiere de la implicación del investigador. Sin esta implicación la creación de la empresa sería imposible”.

Per fomentar aquesta implicació i que els investigadors estiguin familiaritzats amb el mon de l’empresa, l’IRB ofereix píndoles de formació als científics “son cursos de unas 2 o 3 horas en los que se trabajan técnicas de negociación, de comunicación en el mundo de la empresa… y la verdad, tienen una buena aceptación por parte de los investigadores”

Dins d’aquest context, la iniciació d’una spin-off per part dels investigadors, no és gens senzilla. El Professor Anicet R. Blanch, catedràtic del Departament de Microbiologia de la UB, ens explica la seva experiència com a un dels líders de la spin-off Bluephage.

Bluephage és una spin-off de recent creació, 2017,  “però va néixer d’un coneixement acumulat de 30 anys de recerca sobre la qualitat microbiològica de les aigües” destaca el Professor Anicet R. Blanch.

Abans de la constitució de la spin-off, el grup de recerca MARS de la UB va aconseguir una patent (2013-2014) basada en la detecció de virus bacteriòfags a les aigües. Aquests tipus de virus no són patògens per les persones però serveixen com a marcadors per la detecció de brots vírics com el que va provocar la intoxicació a més de 4000 persones a Barcelona i Tarragona l’any 2016.

Quan van implantar la patent, sense la necessitat legal d’analitzar la presencia vírica, no van aconseguir inversors per tirar endavant el producte, però aquesta situació ha canviat recentment. Els EEUU, la OMS i la Unió Europea han proposat la inclusió d’anàlisi d’aquest paràmetre a diferents tipus d’aigües. “Aquestes últimes propostes de canvis legislatius, han fet que la idea de la detecció dels indicadors vírics hagi pres més força que mai i això ha impulsat la spin-off” explica el Professor Blanch, al mateix temps que es lamenta que “ tot i que hi ha inversos interessats, la velocitat de creixement del projecte hauria de ser major”.

El procés per la constitució de l’empresa no ha estat fàcil. Des del grup de recerca es va gestionar la patent, s’han adaptat els kits per a la detecció de bacteriòfags i ara, amb la spin-off ja constituïda, la implicació del grup de recerca continua sent essencial per a l’èxit del projecte. Tot just ara, han signat un acord amb un soci industrial que permetrà la fabricació del producte.

El professor destaca que “com a investigador i acadèmic, no tens ni els coneixements, ni les eines per poder començar. Per això, el suport de la Fundació Bosch i Gimpera ha estat clau, eficaç i necessari. Aquest tipus d’oficina o institució és essencial per a la constitució d’una spin-off des d’un grup de recerca”.

Durant la conversa, el professor també incideix en l’obsolescència del sistema de recerca “A l’estat espanyol hi ha bona recerca però la transferència no està contemplada. El marc jurídic està desfasat, no existeixen estímuls fiscals pels investigadors interessats en la transferència, la comptabilització del teu temps com a investigador i el que has de dedicar a la spin-off no es pot fer amb correcció… el sistema s’ha de canviar”

Després d’escoltar a dues persones implicades en el procés de la transferència tecnològica, sembla evident que encara manca un gran camí per recórrer. Cal una evolució en la legislació actual per tal de facilitar i promoure que els investigadors s’involucrin en tot el procés i així poder rentabilitzar la recerca desenvolupada.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*