15 febrero, 2018

Gran èxit en la recerca bàsica: l’organització espaial del genoma en el destí de les cèl·lules

La combinació perfecta: ciència bàsica arriscada i interdisciplinària. El Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona publica a la Revista Nature Genetics, un important treball de recerca bàsica per interpretar la genòmica en el futur. Els innovadors investigadors del CRG, aporten un detall important en l’arquitectura del genoma, que permetrà avançar en el coneixement, dins d’aquest camp. Fig. Canvis en l’arquitectura del cromosoma 13 al voltant del gen Sox2 que està relacionat amb la pluripotència de les cèl·lules mare (zona groga) a la reprogramació de cèl·lules de la sang (esquerra) a cèl·lules pluripotents induïdes (IPSCs) (dreta). Autor: Marco Di Stefano, …

Continue Reading