Les 3R de l’ecologia: reduir, reutilitzar i reciclar

Les 3R de l’ecologia: reduir, reutilitzar i reciclar

Nivell: Activitat dirigida a alumnes de 1r ESO

RECURS PER A L’ALUMNAT

L’ecologia és la ciència que estudia les relacions entre els éssers vius i el lloc on viuen, és a dir, el seu medi ambient. Aquest estudi té en compte els aspectes de matèria, energia i organització.

Quan penses en ecologia segur que et ve al cap la contaminació, la desforestació, la desertització i tots els altres problemes que l’espècie humana causa al medi ambient: la pluja àcida, l’efecte hivernacle, l’afebliment de la capa d’ozó… L’ecologia no només s’encarrega d’estudiar com l’espècie humana interfereix en el medi ambient, sinó que a més es preocupa d’estudiar com funciona el medi ambient.

Avui ens centrarem en les 3R de l’ecologia: reduir, reutilitzar i reciclar.

Separem adequadament els residus? Quina importància té la separació d’envasos a casa? Quines possibles millores podem fer per separar a casa? Com podem difondre la importància del reciclatge? Què podem fer per reduir la quantitat d’envasos que malgastem a casa? Com els podem reutilitzar?

Són algunes de les preguntes que tu de manera individual t’has de fer a classe.

Ecology-159258.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecology-159258.svg

Activitat 1: L’ecologia: sabem reduir, reutilitzar i reciclar?

Aquesta activitat és per…

 • Conèixer la diferència entre reduir, reutilitzar i reciclar.
 • Conscienciar sobre importància de les accions individuals per aconseguir un efecte global.

Què necessitem?

 • Cartolines a repartir per cada dos alumnes.
 • Bolígrafs
 • Pissarra (guixos, borradors)

Què farem?

Dividirem a la classe per parelles. Cada una de les parelles ha de pensar una acció per fer a nivell individual per reduir, reutilitzar i reciclar. Anotar les 3 activitats en un paper. Es deixen 15 minuts. Posteriorment es posen en comú totes les activitats pensades a classe. I es creen tres grups d’accions segons si l’activitat serveix per reduir, reutilitzar i reciclar.

Quan durarà?

 • 45 minuts.

 

Activitat 2: El nostre ecovblog

Aquesta activitat és per…

 • Utilitzar les tecnologies de la informació en favor d’una causa com l’ecològica.
 • Divertir-se i integrar coneixements. Ensenyar i encomanar a altres persones, com els familiars, l’entusiasme per reciclar.
 • Reforçar el compromís mediambiental dels alumnes i la seva participació amb un llenguatge proper, al blog del centre o de la classe.

Què necessitem?

 • Telèfon intel·ligent o tauleta per gravar vídeos.
 • Ordenadors amb accés a Internet.

Què farem?

Dividirem les diferents accions acordades a l’activitat 1 entre tots els alumnes de la classe, no hi ha problema en repetir accions. Cada alumne haurà de gravar un vídeo de 30-40 segons amb un mòbil intel·ligent o tauleta sobre una acció ja sigui sobre reduir, reutilitzar o reciclar a casa seva amb l’ajuda d’un familiar. Haurà d’explicar al vídeo si es tracta d’una acció que ja portava a terme abans o si l’ha posat en pràctica ara. Posteriorment, l’alumne, amb l’ajuda del familiar, haurà d’enviar el vídeo a un compte de correu o bé utilitzar un servei d’enviament d’arxius grans (wetransfer.com o google drive) on ho rebrà  el professor responsable.

A classe, es posarà en marxa un vblog. Es crearà a través d’un servei gratuït (per exemple wordpress) un blog (també es pot aprofitar algun blog existent a la classe o escola) i es penjaran tots els vídeos dividits en els tres blocs mencionats.

En el cas d’alumnes que no tinguin accés a un telèfon intel·ligent o tauleta, s’encarregaran de la creació i gestió del blog a classe (si tots es tenen es farà de manera conjunta), decidint el disseny i l’ordre dels vídeos.

Hi ha la possibilitat de mantenir viu el blog amb actualitzacions periòdiques de nous vídeos si els alumnes tenen acciones noves.

Quan durarà?

 • 1 hora i 30 minuts.

 

RECURS PER AL PROFESSORAT

Objectius generals de l’acció:

 • Sensibilitzar envers el problema de la gestió dels residus i entendre’n les implicacions locals i globals.
 • Reconèixer la necessitat del reciclatge en una cultura de sostenibilitat.
 • Implicar-se efectivament en la recollida i separació de residus d’envasos.
 • Conèixer la importància del reciclatge per al medi ambient.
 • Assumir el paper de consumidor crític i conscienciat des del punt de vista ecològic.
 • Transmetre el coneixement adquirit a altres persones.
 • Fomentar la reflexió personal sobre els nostres propis hàbits pel que fa al reciclatge.
 • Valorar la importància de la col·laboració.

Àrees implicades: Ciències de la Naturalesa, Biologia, Tecnologia

Justificació: s’han organitzat dues activitats per conscienciar sobre el paper individual en les 3Rs de l’ecologia. S’ha buscat implicar als familiars, ja que es una activitat que es desenvolupa en bona part a casa i també incloure les noves tecnologies, com un vblog per motivar als alumnes.

Bibliografia usada:

DESCARREGA LA INFORMACIÓ EN PDF

 

Les 3R de l’ecologia: reduir, reutilitzar i reciclar
L’ecologia és la ciència que estudia les relacions entre els éssers vius i el lloc on viuen, és a dir, el seu medi ambient. Aquest estudi té en compte els aspectes de matèria, energia i organització. Avui ens centrarem en les 3R de l’ecologia: reduir, reutilitzar i reciclar.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*