20 febrero, 2017

La costa Barcelonina i el riu Besòs cada cop menys contaminats

Disminueix la concentració de metalls pesants als sediments de la desembocadura del riu Besòs i la platja de la Barceloneta, gràcies a l’acció de les depuradores. Un estudi liderat per un grup d’investigadors de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) de Barcelona ha analitzat la contaminació per metalls pesants en els sedimentes propers a la costa situada entre la desembocadura del riu Besòs i la platja de la Barceloneta. La investigació, en la qual també s’han usat dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha permès evidenciar una disminució dràstica d’aquest tipus de contaminació …

Continue Reading

Nous camins en la lluita contra el càncer

Un equip de la Universitat de València, en col.laboració amb investigadors del Centre de Recerca Príncep Felipe de València i de la universitat de Freiburg, han descobert noves possibilitats d’actuació en el paper que una família de proteïnes, la Bcl-2, desenvolupa en els procesos d’apoptosi, o mort cel.lular. Aquest descobriment obre la porta al desenvolupament de nous fàrmacs que tinguin com a objectiu el control de les interaccions entre fragments d’aquestes proteïnes situats a ambdues bandes de la membrana cel.lular. Fa temps que es coneix el paper clau que les interaccions entre proteïnes al voltant de les membranes biològiques desenvolupen …

Continue Reading