Recurs educatiu: #SaveOurHalfPipe

Recurs educatiu: #SaveOurHalfPipe

SaveOurHalfPipe

Es presenta aquí una proposta de recurs educatiu per treballar la conservació de l’energia a partir de l’anàlisi de diverses situacions i l’ús de vídeos i simulacions interactives.

La seqüència s’inicia amb el plantejament d’un context realista, la inauguració d’un half-pipe en l’entorn d’un centre educatiu, per analitzar el qual l’alumnat haurà de dissenyar un experiment que modelitzi la situació inicial.

L’ús d’una simulació i la visualització de diversos vídeos relacionats els ajudaran a realitzar l’activitat final, i d’aquesta manera donar una resposta al problema plantejat inicialment.

Save

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*