18 enero, 2017

Recurs educatiu: Introducció a la malaltia del càncer

Aquest recurs educatiu forma part del bloc de “Cos humà; cèl·lula i genètica” i està enfocat per a alumnes de 3r de la ESO. En concret, s’ha escollit explicar la patologia del càncer a trets generals, des d’un punt de vista biològic. El recurs està dividit en dues parts. A la primera part s’introdueix la patologia als alumnes amb una breu explicació de les idees més rellevants. A la segona part, es proposa una activitat i un recurs lúdic. L’activitat gira al voltant de les organitzacions contra el càncer i el recurs lúdic ajuda a consolidar el coneixement adquirit. Fent click a …

Continue Reading

Recurs educatiu: Virus i Bacteris

Introducció als Virus i Bacteris   Hi ha diferents tipus de malalties que poden afectar als éssers vius. Una manera de diferenciar-les és entre les malalties transmissibles i les no transmissibles. Les no transmissibles són aquelles que no podem contagiar. Normalment passen quan una regió del cos no funciona com hauria de funcionar, com per exemple el càncer o un àtac de cor. Les transmissible són aquelles que podem contagiar i s’anomenen malalties infeccioses. Aquesta diferència es deu a que són causades per un agent extern patogen. Un agent extern és un organisme que no forma part nostre, com per …

Continue Reading

Recurs educatiu: #SaveOurHalfPipe

Es presenta aquí una proposta de recurs educatiu per treballar la conservació de l’energia a partir de l’anàlisi de diverses situacions i l’ús de vídeos i simulacions interactives. La seqüència s’inicia amb el plantejament d’un context realista, la inauguració d’un half-pipe en l’entorn d’un centre educatiu, per analitzar el qual l’alumnat haurà de dissenyar un experiment que modelitzi la situació inicial. L’ús d’una simulació i la visualització de diversos vídeos relacionats els ajudaran a realitzar l’activitat final, i d’aquesta manera donar una resposta al problema plantejat inicialment. Material didàctic Dossier per l’alumnat Orientacions pel professorat Save

Continue Reading