Avogrado

Molècules en 3D

Aquests darrers dies estan resultant molt excitants: estem immersos en la preparació d’un pilotatge d’impressió 3D a les aules. A banda de coordinar-lo, ens encarreguem de reunir-nos amb el professorat participant per ajudar-los a definir què podran fer un cop tinguin la impressora al centre i a triar i preparar models per a visualitzar-los en la pantalla, en la pissarra o per, directament, provar d’imprimir-los. Després de tota la feina de preparació feta amb els professors, m’agradaria compartir amb vosaltres una mena de protocol per visualitzar molècules en 3D i per preparar-ne la seva impressió. Com ho veig? Per aquest …

Continue Reading