Política de privacitat i protecció de dades​

Aquesta pàgina web és propietat d’EDUSCOPI, S.L., constituïda el 27 d’abril de 2015 a Barcelona davant del Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, D. Fernando Bautista Pérez; amb el CIF: B66524836 i inscrita amb el número 679 de protocol al Registre Mercantil de Barcelona.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns a l’adreça electrònica: info@eduscopi.com

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com a estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals d’ús vigents al moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament.

L’usuari en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis i, fins i tot, suprimir-la de la xarxa així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

En compliment del deure legal d’informació establert a la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals ia l’article 13 de Reglament (EU)2016/679 els facilita la següent informació bàsica relativa a les dades personals aportades:

Responsable del Tractament
Eduscopi, S.L.
B66524836
C/Esglesia, 69, Coworking La Vitrina, 08901, Hospitalet de Llobregat, Barcelona
admin@eduscopi.com

Finalitats del Tractament
Tractem la informació que ens facilita per tal de complir amb el deure informació prèvia i serveis proporcionats per la nostra empresa. S’utilitzarà el vostre correu electrònic per
gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciti i per facilitar-li ofertes de productes i serveis nous que poguessin ser del vostre interès. Les dades personals proporcionades seran conservades el temps mínim necessari per satisfer la finalitat per a la qual els va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrats i de qualsevol altra exigència legal.

Legitimació del Tractament
La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment previ que expressa prement el botó d’acceptació del corresponent formulari de recollida de dades
o amb l’enviament d’aquestes dades a la nostra adreça de correu, així com l’interès legítim del responsable en donar resposta a les qüestions plantejades. S’informa que  l’interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ.

Destinataris
No està prevista la cessió de dades personals facilitades al formulari de contacte. Si finalment contracte algun dels nostres serveis, les cessions previstes seran les mínimes i necessàries per al correcte compliment del servei contractat, la formalització, el pagament i la facturació. NO es preveu transferència de dades a tercers països.

Drets
Vostè té dret a obtenir informació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen o no. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i cancel·lació sobre les vostres dades personals. En qualsevol moment, l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d’acudir davant de l’autoritat de control competent (AEPD)

Procedència
Les dades personals procedeixen de la persona interessada i/o de proveïdors als quals hagi prestat el consentiment. La categoria de dades que tractem són: identificatives (nom, cognoms, DNI, telèfon), adreces postals i electròniques per a comunicacions A causa de l’activitat principal i dels serveis contractats i/o sol·licitats NO es tracten dades especialment protegits.

En compliment del que disposa el Reglament Europeu UE de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 2016/679, Eduscopi, S.L. informa que compta amb presència i enllaç a la seva WEB amb xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter i els dóna ús per mantenir informat els seus clients dels productes, serveis i novetats, així com a plataforma de difusió de les seves activitats formatives per tot això els informem que:

– Les dades recollides mitjançant aquestes xarxes socials són tractades conforme als requisits legals exigits al Reglament UE de Protecció de Dades. Si vostè considera interessant ser el nostre FAN/SEGUIDOR en aquest tipus de xarxes socials, sàpiga que pel fet de seguir-nos vostè està cedint les dades a aquestes plataformes i haurà de per això de conèixer i acceptar l’ús que aquestes plataformes fan de les vostres dades. Així mateix, us indiquem que Eduscopi, S.L. no tractarà les seves dades per a cap altre fi que no sigui única i exclusivament el consentit per l’usuari i acceptat, complint de aquesta forma el rincipi de qualitat disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

– L’interessat podrà donar-se de baixa a aquestes xarxes socials, amb un senzill “ja no m’agrada”, si bé posem a la vostra disposició el següent correu electrònic admin@eduscopi.com per tal de facilitar la comunicació per a qualsevol dubte a relació al tractament, denúncia de fotos etc.

Al utilitzar la web www.eduscopi.com l’usuari no sempre ha de facilitar un nom o un correu electrònic, sinó que pot optar per navegar a la web sense necessitat de registre. Només si voleu sol·licitar informació a través del formulari de contacte haurà de facilitar les dades mínimes requerides i acceptar la política i privadesa.

Acceptant la política de privadesa dóna el seu consentiment exprés perquè li facilitem la informació sol·licitada així com per a la possible recepció de butlletins amb informació sobre ofertes, als efectes de les quals declara que tota la informació subministrada a l’hora de sol·licitar la informació és veritable, completa i precisa i que de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril del 2016 havent d’acceptar-ne el tractament.

La persona que sol·licita informació sobre serveis o productes oferts a la WEB autoritza expressament Edusc pi, S.L. perquè procedeixi a incloure les seves dades a la seva registre d’activitats automatitzat concretament anomenat COMUNICACIONS I CONTACTES WEB conforme a l’article 30 del Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril del 2016 resultant que les dades de caràcter personal que proporcionats als camps del formulari són necessaris per a l’adequada prestació de sol·licitud d’informació la recollida del qual té com a finalitat:
– Poder oferir resposta a la vostra sol·licitud
– Mantenir-lo informat d’ofertes i promocions similars a les contractades.

Eduscopi, S.L. efectua els majors esforços per a l’actualització, el manteniment i funcionament del seu lloc WEB, oferint a l’Usuari aquest lloc com una eina per a la informació corporativa i de serveis, però, Eduscopi, S.L. no pot garantir l’absència d’errades tècniques, la seguretat total del servei WEB, ni que aquest estigui operatiu les 24 hores del dia, set dies a la setmana a tot moment.

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.
L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’usuari de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’EDUSCOPI i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’usuari a tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

– Qui és el responsable del tractament de les seves dades.(1)
– Para quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.(2)
– Quin és la legitimació per al seu tractament.(3)
– Durant quant temps els conservem.(4)
– A quins destinataris es comuniquen les seves dades.(5)
– Quins són els seus drets.(6)

1) RESPONSABLE: veure dades a l’encapçalament.

2) FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de;
Formulari de contacte
FINALITAT: facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics.
LEGITIMACIÓ: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
CONSERVACIÓ: Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

Enviament de correus electrònics
FINALITAT: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades i CV podran ser incorporats a les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de sel·lecció presents i/o futurs.
LEGITIMACIÓ: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos el CV.
CONSERVACIÓ: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas de rebre el seu CV, les seves dades es podran conservar durant 1 any màxim per a futurs processos de selecció.

5) DESTINATARIS DE LES SEVES DADES.
Les seves dades són confidencials i no es cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal.

6) DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS.
Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.
Igualment, pot exercir els següents drets:
– Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
– Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats pels quals van ser recollides.
– Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
– Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
– Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
– Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus drets:
Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referencia “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.
En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho
El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.
Les dades personals sol·licitades són necessaris per gestionar les seves sol·licituds, donar-li d’alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre-li correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.
En tot cas, ens reservem el dret a decidir sobre la incorporació o no de les seves dades y demés informació a les nostres bases de dades.

Seguretat de les seves dades personals
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

Actualització de les seves dades personals
És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.
No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.
La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.

Responsabilitat
En posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.
No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.
L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.
L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web.
L’usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

La ciència

no s'explica

sola

Si t'apassiona la ciència, apunta't al Postgrau en Comunicació Científica que organitzen la UVic i Eduscopi

Si vols més informació fes click al botó #SciCommUVic. No et quedis sense plaça i apunta’t ja!

Blog