Tècniques narratives i nous canals per a la comunicació científica

Tècniques narratives i nous canals per a la comunicació científica

Primera part

Segona part

Per què divulgar ciència?

Articles indexats al PubMed:

On divulgar ciència?

Educació

Llibres

Revistes

Diaris

Blogs

 

Actes

Podcasts

Youtube

 

Xarxes socials

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*