letargia

Si la hibernació no és realment dormir protegit del fred, què és?

Hibernació. Os dormint amb el cap recolzat sobre les mans com si es fes de coixí

Durant la hibernació, els animals ni dormen ni es mantenen calents. Al contrari, la temperatura del seu cos i el seu metabolisme es redueixen dràsticament.

Continue Reading