Les cèl·lules

Descobrint l’entorn a les palpentes

TITULAR: Descobrint l’entorn a les palpentes ENTRADETA: Un estudi liderat per un equip d’investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya i de la Universitat de Barcelona revela que les cèl·lules perceben el que tenen al seu voltant com qui reconeix la cara d’algú a les fosques resseguint-la amb una mà, més que veient la persona. DESTACATS: «En la nostra investigació hem determinat com les cèl·lules detecten la posició de les molècules (o lligands) del seu entorn, amb precisió nanomètrica» Aquest resultat pot ser especialment rellevant en processos tumorals, ja que la modificació de la rigidesa de les condicions de l’entorn …

Continue Reading