la recerca

La recerca

En medicina, normalment la diferenciem en : Recerca mèdica: és aquella que cerca noves idees i serveis destinats a preservar/ protegir la salut de les persones. Recerca bàsica: té com a objectiu conèixer el cos humà i els seus malalties Recerca clínica: es basa en els resultats de la investigació bàsica per inventar i demostrar l’eficàcia de nous tractaments i tècniques. Tots els avenços en les investigacions són utilitzades diàriament pels professionals de la medicina, ja que cada nou medicament o cada nova operació són aplicacions directes de la investigació mèdica. La Universitat de Barcelona (UB) és líder en la …

Continue Reading