CANVI CLIMÀTIC, CIÈNCIA I CONSCIÈNCIA

CANVI CLIMÀTIC, CIÈNCIA I CONSCIÈNCIA

Aquestes activitats estan dirigides a alumnes de 4rt d’ESO.

Actualment es parla molt del canvi climàtic però realment sabem a què ens referim quan ho tractem?

Sabem que cada vegada els hiverns són menys freds i duren menys temps, els estius són molt calorosos i a les notícies cada vegada més ens ensenyen imatges d’inundacions, terratrèmols o huracans. La naturalesa es rebel·la però sabem quines són les causes?

En un estat natural, hi ha tres factors que permeten que la temperatura del nostre planeta es mantingui estable:

-L’efecte hivernacle, que possibilita que la Terra tingui una temperatura òptima per a la vida: controla i regula l’índex d’escalfament que reté l’atmosfera per tal que la temperatura del planeta es mantingui estable

-La variació de la quantitat d’energia que arriba a la Terra provinent del Sol

-Els canvis que fan que l’atmosfera reflecteixi més o menys calor cap a l’espai

El problema esdevé quan, degut a l’activitat humana, aquest equilibri es trenca, s’altera la composició de l’atmosfera i comencem a veure afectats els nostres recursos naturals en forma de desglaços, augment del nivell del mar, danys en la biodiversitat, afectacions en les collites, etc…

 

ACTIVITAT LLARGA: CONEIXENT EL TREBALL DE LES ONG CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

Què farem?

L’activitat té com a eix principal la visita a una ONG que treballa en temes de canvi climàtic. Proposem dues:

Greenpeace, que actua per aturar els abusos contra el medi ambient

WWF, que treballa per conservar el planeta i les espècies amenaçades

Els alumnes hauran de dividir-se en dos grups i el professor determinarà quin d’ells tractarà una ONG o l’altra.

El treball consistirà en què els alumnes aniran a visitar l’entitat (depenent de la seva ubicació es podrà visitar una alternativa local) però prèviament hauran tingut 20 minuts per mirar la web de la ONG on aniran i escollir una campanya o temàtica que els interessi preguntar de forma més directa.

Per exemple: en la web de WWWF veiem que treballen en temes d’oceans, d’espècies, de clima, etc…L’alumnat haurà de veure sobre quin tema volen incidir més per tal que la visita estigui més orientada a les campanyes de conscienciació sobre aquella temàtica en concret. Cada grup d’alumnes hauran d’intentar fer el màxim de preguntes per tenir la informació més detallada possible.

Després de la visita, al tornar a classe, hauran de treballar en grup un breu resum de la sortida amb els punts claus i sortir a exposar la seva visita a l’altre grup i viceversa.

Timing de l’activitat: 2h i 30m

 • 15m de presentació del professor sobre què és el canvi climàtic i la importància de la conscienciació social sobre aquest problema
 • 20m perquè els alumnes es divideixin en grups i visitin la web de l’entat que visitaran per escollir temàtica o campanya
 • 30m desplaçament anada
 • 1h visita a la ONG
 • 30m desplaçament de tornada
 • 45m preparació de resum de l’exposició
 • 10m de presentació per cada grup (20m en total)
 • 10m de conclusions (preguntes/dubtes/reflexions finals)

ACTIVITAT CURTA: ELS INFLUENCERS I EL CANVI CLIMÀTIC

Què farem?

El professor farà una explicació sobre el canvi climàtic i el seu impacte en el nostre món.

Aquesta presentació vindrà acompanyada de la visualització de la següent campanya que Greenpeace va realitzar amb la influencer Yellow Mellow: “Melepe Salva el Ártico”

Després de veure aquesta peça es debatrà sobre quins són els punts forts de la campanya i com veuen els alumnes el fet que un influencer de les xarxes socials utilitzi el seu canal per difondre temes de conscienciació sobre el canvi climàtic.

Timing de l’activitat: 20m

 • 5m de presentació del professor sobre què és el canvi climàtic i la importància de la conscienciació social sobre aquest problema (generar debat sobre què és el canvi climàtic)
 • 5m de visualització del vídeo
 • 10m de debat en els quals es recolliran les idees que han agradat més del vídeo i les que menys

 

RECURS PER AL PROFESSORAT

Són dues activitats que tenen com a objectiu la conscienciació dels alumnes en un tema com el canvi climàtic que ens afecta a tots com a societat. Apart d’entendre els principals conceptes d’aquesta matèria (saber què és l’efecte hivernacle, entre d’altres) es pretén que l’alumne reflexioni sobre la seva importància d’aquest tema i com podem millorar el seu impacte.

Objectius de l’activitat 1: Conèixer de més a prop la tasca que fan dues ONG en matèria de canvi climàtic: entendre-ho, saber extreure’n conclusions i exposar-les a la resta de companys.

Objectius de l’activitat 2: Debatre i analitzar una campanya que va fer Greenpeace amb una influencer per exposar un problema relacionat amb el canvi climàtic.

Àrees implicades:

Ciències, audiovisuals, creativitat, expressió oral

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*