Recurs educatiu: Canvi climàtic

Recurs educatiu: Canvi climàtic

LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC: UN COMPROMÍS DE TOTS

 

Descripció pel professorat:

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: “La lluita contra el canvi climàtic: un compromís de tots”

CURSOS: 5è Primària – 2n ESO

OBJECTIUS:

L’activitat pretén explicar la influència del comportament humà en el medi natural, identificant l’ús sostenible dels recursos naturals, proposant una sèrie de mesures necessàries pel desenvolupament sostenible de la humanitat, especificant els seus efectes positius. Així mateix, vol explicar les conseqüències que tenen les nostres accions sobre el clima i el canvi climàtic.

A través del taller, els alumnes podran comprendre les conseqüències de les seves activitats diàries en el medi i com, modificant lleugerament certes conductes o comportaments habituals, tant seus com dels seus familiars, amics i entorn més proper, es pot combatre el canvi climàtic. Entendran que es tracta d’una responsabilitat de tots i que, precisament per això, ens hi hem d’implicar de manera col·lectiva.

DURADA DE L’ACTIVITAT: 1,5 hores

MATERIAL NECESSARI:

 • Ordinador, projector i connexió a Internet
 • Cartolines DIN-A4 de colors
 • Rotuladors/colors
 • Pega
 • Tisores

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

Part 1 (45 min):

Explicació del concepte de canvi climàtic: què és i per què es produeix, posant especial èmfasi en les conseqüències generades per l’activitat de les persones (contaminació, energia, reciclatge…).

Explicació de la situació actual: augment de la temperatura de la Terra, desgel dels pols, més sequeres i inundacions… i què pot passar d’aquí a uns anys, quan ells siguin com els seus pares o una mica més grans.

Material de suport: projecció del vídeo https://www.youtube.com/watch?v=CH_vixk5j3s

Generació d’un debat entre tots per proposar accions que poden fer diàriament a l’escola, a casa i a l’entorn (ciutat): apuntar a la pissarra les idees que vagin sorgint, hauran vist exemples al vídeo.

 • A l’escola: apagar els llums quan no es facin servir, no portar el menjar embolicat en paper d’alumini sino en un envàs reutilitzable, tancar l’aixeta quan ens ensabonem les mans, separar la brossa i reciclar…
 • A casa: apagar els llums quan no es facin servir, apagar els aparells electrònics (no deixar-los en stand-by), separar la brossa i reciclar, dutxar-se enlloc de banyar-se, dir a la família que procurin comprar productes amb poc embalatge…
 • A l’entorn: fer servir el transport públic o caminar sempre que sigui possible, llençar la brossa reciclada a cada contenidor, comprar aquelles coses necessàries…

Part 2 (45 min):

Dividir l’alumnat en grups de 4-5. Cada grup haurà d’escollir unes 5 accions quotidianes per lluitar contra el canvi climàtic i preparar un cartell per a cada una que fomenti un canvi d’hàbits. Al final de l’activitat, poden penjar els cartells en diferents llocs de l’escola, ubicats estratègicament en punts clau: lavabos, punts de reciclatge, a les sortides on hi hagi interruptors… El professorat pot animar-los a fer el mateix a casa, per conscienciar les famílies i fer dels alumnes prescriptors d’aquests bons hàbits.

 

Activitat pels alumnes:

La lluita contra el canvi climàtic: un compromís de tots

Per fer front al canvi climàtic, tots hi hem de contribuir i, per fer-ho, podem canviar costums i millorar els nostres hàbits diaris. Fes una llista de 5 accions quotidianes que fem a casa, a l’escola o al carrer i que poden millorar el medi natural. Per exemple: apagar els llums quan marxem de l’habitació.

 1. _____________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________

Per grups de 4 o 5 alumnes, escolliu aquells bons hàbits que més us agradin i que creieu més importants. Dissenyeu diferents cartells per penjar a l’escola que animin els vostres companys a seguir bons costums.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*