Recurs educatiu: Introducció a la malaltia del càncer

Recurs educatiu: Introducció a la malaltia del càncer

Aquest recurs educatiu forma part del bloc de “Cos humà; cèl·lula i genètica” i està enfocat per a alumnes de 3r de la ESO. En concret, s’ha escollit explicar la patologia del càncer a trets generals, des d’un punt de vista biològic. El recurs està dividit en dues parts. A la primera part s’introdueix la patologia als alumnes amb una breu explicació de les idees més rellevants. A la segona part, es proposa una activitat i un recurs lúdic. L’activitat gira al voltant de les organitzacions contra el càncer i el recurs lúdic ajuda a consolidar el coneixement adquirit.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*