Recurs educatiu: El nostre lloc a l’Univers

Recurs educatiu: El nostre lloc a l’Univers

Aquest recurs educatiu està dissenyat per alumnes de 1r ESO. En aquesta unitat l’alumne aprendrà a:

  • Identificar les idees principals sobre l’origen de l’Univers. La teoria del Big Bang
  • Reconèixer els components del Sistema Solar i com es van originar.
  • Saber quines característiques es donen al planeta Terra, i no als altres planetes, que permeten el desenvolupant de la vida en ell.

Activitat 1

L’origen de l’Univers s’estudia des de fa centenars d’anys, però no va ser fins la dècada de 1930 quan l’astrònom Edwin Hubble va confirmar que l’Univers s’estava expandint, probablement, com a conseqüència d’una gran explosió. Aquesta teoria ja havia estat descrita anteriorment per George Lemaître, un sacerdot i astrofísic que es va basar en les equacions d’Albert Einstein per postular aquesta teoria, que va anomenar Big Bang. 

Avui dia, l’origen de l’Univers segueix sent un dels misteris més grans de la ciència i han sorgit altres teories que podrien donar-hi explicació, però la Teoria del Big Bang és l’acceptada per la majoria dels científics.

Ara para molta atenció al vídeo que veurem a continuació i contesta:

  • Digues tres coses que hagis après amb el vídeo i que abans no sabies:
  • Redacta alguna pregunta que t’hagi sorgit al veure el vídeo (pots posar més d’una):
  • Destaca alguna dada o comentari que t’hagi semblat interessant:

 

Activitat 2

El nostre planeta té unes condicions que són favorables per a que es desenvolupi la vida. Actualment no s’ha trobat senyals ni restes de vida als altres planetes del sistema solar, però l’Univers està format per bilions de galàxies amb els seus corresponents sistemes estel·lars.

marcianito

Sabent això, creieu que pot haver-hi vida en altres planetes? Quines condicions serien necessàries perquè hi hagués vida? Creieu que serien éssers vius similars als del nostre planeta? Hi ha alguna teoria al respecte?

Per grups, cerqueu informació fiable que us pugui servir després per debatre a classe sobre aquestes qüestions.


Al següent enllaç trobareu la guía per als docents: Recurs educatiu 1rESO – Explicació per als docents

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*