Game Proposal

Aquí trobareu les plantilles per completar la vostra proposta de disseny de videojoc. Recordeu que els lliuraments intermedis són opcionals i que només hi haurà dos lliuraments obligatoris, un al principi i un altre al final del concurs.


Treballareu sempre amb un únic document que contindrà totes les plantilles. L’haureu d’anar omplint per a cada lliurament (sigui obligatori o opcional) fins que tingueu el document final.

Hem pautat el document perquè us sigui fàcil treballar-hi, amb explicacions que us ajudaran a completar-lo.

A l’hora d’emplenar les diferents plantilles, us recomanem que us ajusteu a la llargada de text indicada a cada casella.

A la capçalera del document, hi haureu d’escriure el nom del joc i els noms dels autors.


Consta de les parts següents:

1. Tria del personatge i descripció general del joc

Correspondència amb el capítol 2 del manual:«Tot comença amb una idea…».

Lliurament obligatori fins al 02/03/2018.

2. La narrativa del joc (I): els personatges, escenaris i mapa d’espais

Correspondència amb el capítol 3 del manual: «Amb qui i on juguem? Personatges, espais, història i trencaclosques.»

Lliurament opcional fins al 23/03/2018.

3. La narrativa del joc (II): la història, trencaclosques, accions principals del joc i aprenentatge durant el joc

Correspondència amb el capítol 3 del manual «Amb qui i on juguem? Personatges, espais, història i trencaclosques.»

L’«Aprenentatge durant el joc» no es correspon amb cap capítol del manual. Heu d’explicar què aprendrà la persona que jugui al vostre joc.

Lliurament opcional fins al 20/04/2018.

4. Referències visuals, mood board

Correspondència amb el capítol 5 del manual: Amb quines imatges i sons juguem? El disseny dels videojocs.

Lliurament obligatori de la proposta final fins al 04/05/2018.