L’ostracisme de la ciència (i la tecnologia) a la LOMCE

L’ostracisme de la ciència (i la tecnologia) a la LOMCE

Comencem de forma optimista

El darrer número de la revista Science (6 de març del 2015) venia farcit de notícies molt interessants. Des dels articles que commemoren els 100 anys de la Relativitat General (com l’interessant cómic-parallax que han preparat) fins la descripció de la mandíbula descoberta el 2013 a Ledi-Geraru, Etiòpia. Un número que es recordarà durant molt temps. Un cant setmanal als avenços científics.

Entre aquests (i altres articles) es publicava un article titulat«Why so many U.S. biology teachers are ‘wishy-washy» en què es presenten algunes dades alarmants. Un 13% dels professors de biologia de secundària defensen obertament la absurdidad del creacionisme; un 28% imparteixen una sòlida base evolucionista. El 60% restant… es renta les mans. Una situació dramàtica que preocupa especialment a l’associació que edita Science, la AAAS (American Association for the Advancement of Science).

El retrocés actual i futur de la ciència a Espanya

No sé si existeix una associació equivalent a Espanya, però tindria motius per constituir-se i estar també preocupada. L’«avenç» de la ciència patirà un bon sotrac arran dels currículums de la LOMCE publicats al BOE. I, encara que podria, no m’estic referint als que ha dictat la conferència episcopal (crec que tots coneixem, a hores d’ara, algunes de les frases d’aquest contingut). M’estic referint al reial decret aprovat el 26 de desembre de 2014 (sense que ningú hagués pogut llegir el seu text definitiu, recordem-ho) i publicat el 3 de gener de 2014.

La ciència a l’ESO segons la LOMCE

Encara que costi de creure, me l’he llegit pràcticament sencer (va amb l’ofici). Puc afirmar sense rubor que és un text bipolar. La introducció (amb una redacció amanyagadora, lleugerament moderna en alguns punts) té poc a veure amb el text legislatiu, el que realment senta les bases del que vindrà (indulgent, antiquat, superb i potenciador de la ja rància idea de les «dues cultures»).

Podria dir moltes, moltes coses, però em centraré en els punts més generals i escandalosos. Anem a pams.

Declaració d’intencions: competències

El punt 2 de l’article segon, capítol I se centra en les competències del currículum. En nomena 7. L’últim paràgraf destaca dos d’aquestes competències:

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Potser cal un aclariment: «Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología» és, a l’efecte d’aquest decret, una sola competència.

Bé, fins a aquí sembla que hi ha ben poca cosa a dir. Però no us deixeu enganyar. Hi ha molt més.

Els «cicles» i les seves optatives

La LOMCE divideix l’ESO en dos cicles: de primer a tercer és un cicle de tres anys; l’últim any, el quart, constitueix un cicle per dret propi.

Doncs bé, ignorant el propi punt 2 de l’article segon del primer capítol, la tecnologia és optativa als dos «cicles» mentre que les assignatures de ciències són optatives a quart.

Entre quines opcions podem escollir? Dependrà de l’itinerari escollit doncs ja sabeu que en quart hi ha dos itineraris ben diferenciats.

 • A «enseñanzas aplicadas» s’han de triar dues de les següents quatre assignatures:
  • Biologia i Geologia
  • Economia
  • Física i Química
  • Llatí
 • A «enseñanzas aplicadas» s’han de triar dues de les següents tres assignatures:
  • Ciències Aplicades a l’Activitat Professional
  • Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial
  • Tecnologia

És a dir, tens totes les facilitats del món per abandonar l’educació científica a tercer de l’ESO. De fet, què et poden oferir les ciències a quart? Doncs, per exemple, evolució, genètica, tectònica de plaques, etc.

Biologia i Geologia

En aquest sentit convé recordar què diu el decret per a Biologia i Geologia (el destacat és meu):

(…) en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el desarrollo más actual de la ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas (…)

El desenvolupament més actual de la ciència. Suposo que fa referència als dos darrers segles ja que tant la teoria cel·lular com la de l’evolució es van postular com a tals al segle XIX encara que ja s’havien defensat en segles anteriors. Dos segles com a mesura del «desenvolupament actual» casa perfectament amb la imatge de «present» que duen tenir alguns (i algunes, no se m’oblidi) de les i els impulsors d’aquesta llei.

És curiós que la primera frase del currículum digui que aquesta assignatura

debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica;

Si es dóna l’opció de no escollir aquesta assignatura a quart s’està donant l’opció a no adquirir aquesta cultura científica? Crec que queda clar que la «cultura científica» és una cosa diferent a la «Cultura» en majúscules, la que correspon a assignatures troncals no elegibles.

Física i Química

Del currículum de Física i Química destacaré la primera frase:

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas.

Personalment dubto que la llei contempli que aquesta assignatura jugui un paper tan central quan una gran part de la població pot no escollir-la a quart de l’ESO.

La «revàlida» i les ciències

La LOMCE és una llei que ha generat moltes polèmiques. Una de les què ha aixecat més polseguera és la de l’Avaluació final d’Educació Secundària Obligatòria (Article 21 del capítol II). No entraré a discutir la conveniència de les proves d’avaluació «objectives» o el tipus d’educació que promouen; em centraré en el tracte que dispensen a les «competències bàsiques en ciència i tecnologia». I per a això, res millor que tornar a posar el text del BOE (un monument al cinisme si tenim en compte les competències que afirmava voler potenciar):

Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada (…) en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes materias.

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales salvo Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado si las escoge entre las materias de opción.

Des del meu punt de vista, aquest text pot llegir-se com: «si no vols fer ciències, tranquil/a, mai t’avaluarem d’elles».

No sé si totes aquestes mesures ajuden a potències les «competències en ciències i tecnologia». Què en penseu?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*